2012-03-01-111734_web Innotek er blandt de førende inden for opbygning af optimale SCADA løsninger. Vi opererer bredt på området og har stor erfaring fra mange brancher. Innotek er kendt for kundetilpassede løsninger på et højt teknisk niveau. Vor SCADA afdeling tilbyder stærke kompetencer inden for de fleste kendte mærker ad SCADA systemer som fx:

Schneider Electric =>Vijeo Designer, Vijeo Citect
Siemens =>Wincc
GE =>IFIX
Seven Technologies =>IGSS
Carel =>1Tool touch

Vi holder os løbende opdateret ved deltagelse i relevante kurser og deltager aktivti erfa-grupper og andre relevante informationsmøder, som omhandler udvikling, trends og nyheder inden for industrien generelt.

 

Ammongas1_web

Langt de fleste PLC-styringer, som vi leverer til vores kunder i dag, udstyres med et operatørpanel. Dette medvirker også, at vi udvikler løsninger fra anlæg med en enkelt skærm til anlæg med mange skærme/klienter til overvågning af komplette fabriksanlæg – evt. webbaseret. Et SCADA system samler alle oplysninger fra din maskine og giver dermed et overblik over maskinens tilstand. Med et godt alarmsystem kan operatøren hurtigt lokalisere en fejl og derved ungå langvarige produktionsstop.

SCADA er den enkle løsning – til de komplekse opgaver.

 – Keep it simple !