P1070940_web Innotek er blandt Danmarks førende virksomheder inden for brugervenlige og innovative styretavler, el-tavler og automationsløsninger samt komplette procesanlæg til industrien. Vi har siden starten i år 2000 udviklet og produceret styretavler, el-tavler, automationsløsninger, samt komplette procesanlæg og maskinanlæg til industrivirksomheder og maskinbyggere i såvel Danmark som udlandet. Hos Innotek bygger vi alle typer el-tavler til såvel danske som udenlandske industrivirksomheder.

Vi bruger kun kvalitetskomponenter og tavlerne

bliver produceret og samlet helt fra bunden. Vore erfarne medarbejdere sørger for at alle eltavler overholder love, regler og standarder, der er gældende hvor eltavlen skal anvendes. Tavlerne leveres CE-mærkede med komponent- og overensstemmelseserklæring for det europæiske marked.

Vi fremstiller serieproducerede tavler samt specialtavler, der er opbygget efter jeres specifikke krav og ønsker. Vi har desuden specialiseret os i styring og kontrol inden for HVAC/R industrien.

I vort samarbejde med din virksomhed har vi i hele processen fokus rettet mod din virksomheds behov og mod de fordele, som vi i fællesskab kan tilføre din virksomhed. I den proces arbejder vi tæt sammen med din virksomheds medarbejdere.

P1070943_web

Et projekt vil typisk gennemgå følgende processer i hovedtræk:
• Udvikling
• Projektering
• Konstruktion / design
• PLC / SCADA programmering
• Produktion af styretavler
• Elektrisk montage
• Idriftsættelse af maskin- og industrianlæg

Hver tavle gennemgår en nøje fastlagt test og kontrol før den forlader os. Testen på eltavler udføres ikke som stikprøvetest, men som en 100 % test. Dette er langt højere kvalitetskrav end de internationale normer foreskriver. Alle tavler leveres med originalt testskema, som sikkerhed for at tavlen er ”køreklar”

Med hver tavle er følgende dokumentation:
• Checkskemaer
P1110650_web• Eldiagram
• Komponenterklæring
• Kabelplan
• Komponentliste
• IO liste

Innoteks mål er at skabe driftsikre og enkle løsninger – hver gang.

– Keep it simple !